Bugge, Nella. 2010. «Erfaringer med TRAS i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.291.