Johansen Lyngseth, Else. 2010. «Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.292.