Hensvold, Inger Eline. 2011. «En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (1), 1-16. https://doi.org/10.7577/nbf.294.