Andreassen, Bengt Ove. 2011. «Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (1), 17-31. https://doi.org/10.7577/nbf.295.