Bendiksen, Solveig Åsgard. 2019. «Skriveverkstedet - om design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i lys av a/r/tografisk metodologi». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2971.