Essahli Vik, Nassira. 2019. «Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3013.