Jansen, Kirsten E., Eva Johansson, og Elin Eriksen Ødegaard. 2011. «Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (2), 61-64. https://doi.org/10.7577/nbf.306.