Qvarsell, Birgitta. 2011. «Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (2), 65-74. https://doi.org/10.7577/nbf.307.