Grindland, Berit. 2011. «Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (2), 75-90. https://doi.org/10.7577/nbf.308.