Sjöberg, Maria Fredriksson, og Elisabet Lindgren Eneflo. 2019. «‘Man blir lite osäker på om man gör rätt’ – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3080.