Tholin, Kristin Rydjord, og Turid Thorsby Jansen. 2011. ┬źDemokratiske samtaler i barnehagen?┬╗. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (2), 103-14. https://doi.org/10.7577/nbf.310.