Knudsen, Ida Margrethe, og Elin Eriksen Ødegaard. 2011. «Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4 (2), 115-28. https://doi.org/10.7577/nbf.311.