Berge, Anita. 2012. «"Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.312.