Moe, Randi, og Grete Nordvik. 2012. «Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.314.