Saar, Tomas, Annica Löfdahl, og Maria Hjalmarsson. 2012. «Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.315.