Andenæs, Agnes. 2012. «Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.316.