Farstad, Gunhild Regland. 2012. «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.317.