Løvgren, Mette, og Lars Gulbrandsen. 2012. «How early and how long?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.318.