Stefansen, Kari. 2012. «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.319.