Eide, Brit Johanne, Ellen Os, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2012. «Små barns medvirkning i samlingsstunder». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.320.