Ytterhus, Borgunn, og Ingvild Åmot. 2019. «Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3286.