Änggård, Eva. 2012. «Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.414.