Otterstad, Ann Merete, og Camilla Eline Andersen. 2012. «Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.415.