Ärlemalm-Hagsér, Eva. 2012. «Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.417.