Bjørgen, Kathrine. 2012. «Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.418.