Åmot, Ingvild. 2012. «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.437.