Greve, Anne, og Knut Løndal. 2012. «Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.447.