Vatne, Bente. 2012. «Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.471.