Emilsson, Anette, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2012. «Jakten på det kompetenta barnet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.476.