Holmberg, Ylva. 2012. «Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.477.