Larsen, Ann Kristin, og Mette Vaagan Slåtten. 2014. «Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 7 (februar). https://doi.org/10.7577/nbf.541.