Larsen, Ann Kristin, og Mette Sl├ątten. 2014. Mot En Ny Pedagogisk Lederrolle Og Lederidentitet?. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 7 (februar). https://doi.org/10.7577/nbf.541.