Hillesøy, Siv, Eva Johansson, og Stein Erik Ohna. 2014. «Samhandlinger mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 7 (februar). https://doi.org/10.7577/nbf.575.