Eriksson, Anita. 2014. Förskollärarens Förtydligade Ansvar - En Balansgång Mellan Ett Demokratiskt Förhållningssätt Och Att Utöva Yrkeskunskap. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 7 (april). https://doi.org/10.7577/nbf.576.