Hjort, Marie-Louise, og Niklas Pramling. 2014. «Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 7 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.610.