Winger, Nina, og Brit Johanne Eide. 2015. «”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 9 (mars). https://doi.org/10.7577/nbf.688.