Stokke, Anne, Andi Weydahl, og Giovanna Calogiuri. 2014. «Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 8 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.717.