Aadland, Eli Kristin, Asle Holthe, Hege Wergedahl, og Eldbjørg Fossgard. 2014. «Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en casestudie». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 8 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.772.