Nordtømme, S. (2015) «En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 100. doi: 10.7577/nbf.1429.