Hagen, T. L. (2015) «Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 100. doi: 10.7577/nbf.1430.