Føsker, L. R. (2015) «På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 100. doi: 10.7577/nbf.1432.