Essahli Vik, N. (2017) «Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 140. doi: 10.7577/nbf.1734.