Nordvik, G. K. og Vatne, B. (2017) «Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 160. doi: 10.7577/nbf.1749.