Alfheim, I. og Fodstad, C. D. (2017) «Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 150. doi: 10.7577/nbf.1776.