Birkeland, J. og Eriksen Ødegaard, E. (2018) «Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 17(1). doi: 10.7577/nbf.2160.