Pramling Samuelsson, I. og Johansson, J.-E. (2008) Ā«EditorialĀ», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 1(1). doi: 10.7577/nbf.236.