Vallberg Roth, A.-C. og Månsson, A. (2008) «Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 1(1). doi: 10.7577/nbf.239.