Bae, B. (2009) «Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(1). doi: 10.7577/nbf.246.