Alvestad, M., Johansson, J.-E., Moser, T. og Søbstad, F. (2009) «Status og utfordringer i norsk barnehageforskning», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(1). doi: 10.7577/nbf.249.