Tveter Thoresen, I. (2009) «Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(3). doi: 10.7577/nbf.252.