Björklund, C. (2010) «Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(1). doi: 10.7577/nbf.254.